Venneforeningen


Venneforeningen


TBK’s Venner er en støtte forening for De grønne’s Tambourkorps i Næstved. Vi støtter spillemæssigt, økonomisk samt omkring miljø og trivselsmæssige forhold.

Som medlem optages forældre og spillere samt enhver, der er interesseret i at støtte foreningens arbejde og derved De grønne’s Tamburkorps.

For tiden koster det ikke noget at være medlem, man bliver faktisk automatisk medlem, når man gør noget til TBK’s venner.

Og hvad er det så man kan gøre?

Vi har en del vagtarbejde ved koncerter, fodboldkampe og lignende. Dette honoreres til TBK’s venner og dem der er vagt får transport og forplejning.

Der er også arbejde i forbindelse med at Tambourkorpset er ude og spille, samt til stævner og andre arrangementer. Arbejdet kan være madlavning, hjælpe med at få Tambourkorpset sikkert rundt i gader og stræder, nattevagt ved stævner – der er altid masser af opgaver der skal løses.


Kontaktpersoner:


Formand: Lene Höilund


Email: hoilund_jensen@stofanet.dk


Kasserer: Bente Karred Andersen

Email: bente-karred@ekholm.dk